SR’ PROFILE ✐

Tiểu sử của Luhan và Sehun

Luhan

Tên khai sinh:  鹿晗 | Luhan

Tên tiếng Hàn: 루한

Tên Hán Việt: Lộc Hàm

Nghệ danh: Luhan | Ruhan

Quốc tịch: Trung Quốc

Quê quán: Bắc Kinh

Ngày sinh: 20/04/1990 (tuổi Ngọ)

Nhóm máu: O

——-

Sehun

Tên khai sinh: 오세훈 | Oh Se Hun

Tên tiếng Trung: 吴世勋

Tên Hán Việt: Ngô Thế Huân

Nghệ danh: Sehun

Quốc tịch: Hàn Quốc

Quê quán:  Seoul

Ngày sinh: 12/04/1994 (tuổi Tuất)

Nhóm máu: O

——

2 thoughts on “SR’ PROFILE ✐

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s