[VIDEO] [W Live S.M. Fashionistas] Luhan & Sehun

*W Live 1 S.M. Fashionistas 19/01/2012

[W Live 1 S.M. Fashionistas] Opening Clip

[W Live 1 S.M. Fashionistas] Clip 2_TAE MIN & KAI & SE HUN & LU HAN

[Vietsub][W Live 1 S.M. Fashionistas] Clip 2_TAE MIN & KAI & SE HUN & LU HAN

[W Live 1 S.M. Fashionistas] Clip 5_TAE MIN & KAI & SE HUN & LU HAN

[Vietsub][W Live 1 S.M. Fashionistas] Clip 5_TAE MIN & KAI & SE HUN & LU HAN

 

*W Live 2 S.M. Fashionistas 20/01/2012

[W Live 2 S.M. Fashionistas] Clip 3_YOONA & SEO HYUN & KAI & LU HAN & SE HUN

[Vietsub][W Live 2 S.M. Fashionistas] Clip 3_YOONA & SEO HYUN & KAI & LU HAN & SE HUN

 

*W Live 2 S.M. Fashionistas 21/01/2012

[W Live 2 S.M. Fashionistas] Clip 5_KAI & LU HAN & SE HUN

[Vietsub][W Live 2 S.M. Fashionistas] Clip 5_KAI & LU HAN & SE HUN

[W Live 2 S.M. Fashionistas] Clip 6_YOONA & SEO HYUN & KAI & LU HAN & SE HUN

[Vietsub][W Live 2 S.M. Fashionistas] Clip 6_YOONA & SEO HYUN & KAI & LU HAN & SE HUN

 

Nguồn video từ tài khoản Youtube của SMTOWN

Vietsub được thực hiện bởi T.A.T @ Subteam của S-planetvn