Bản đồ ✈

Trong wordpress này mình sẽ tổng hợp lại những hình ảnh, tin tức, phụ đề tiếng Việt, v.v… nói chung là tất tần tật những thứ gì liên quan đến mối quan hệ của 2 bạn trẻ này.

Page:

 

Categories:

  • INFO – Những thông tin liên quan đến fansite, goods, v.v…
  • Profile – Những thứ liên quan đến tiểu sử, lý lịch trích chéo trích dọc của 2 bạn trẻ x”3
  • Update – Mục cập nhật những thay đổi, thêm thắt của wordpress
  •  – Những thứ liên quan đến mình (góc nhìn chủ quan, order goods, v.v…)

 

Tag: 

  • Luhan – Những thông tin, hình ảnh,… riêng của Luhan (không liên quan đến Sehun)
  • Sehun – Những thông tin, hình ảnh,… riêng của Sehun (không liên quan đến Luhan)
  • MeoMeo – Những thứ liên quan đến mình :”P
  • Photobook / Goods – Thông tin, hình ảnh,… goods để order, hay hiện vật sau khi đã ra lò <3~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s